Dự đoán kết quả XSMB 31/10/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

10, 17, 18, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

10, 34, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL:  202

Hạ càng (1, 2, 3, 7)

Kết càng (1, 2)

Loto nhiều người chơi

05 9980 người chơi
16 9295 người chơi
50 9058 người chơi
27 8895 người chơi
38 8151 người chơi
49 7928 người chơi
61 6859 người chơi
83 6265 người chơi
72 5947 người chơi
94 5659 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

57 8928 người chơi
27 8544 người chơi
67 8025 người chơi
78 7989 người chơi
25 7298 người chơi
77 6899 người chơi
50 5948 người chơi
70 3597 người chơi
15 2659 người chơi
35 2358 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

74 20 ngày
93 20 ngày
73 19 ngày
14 13 ngày
29 13 ngày
33 13 ngày
52 12 ngày
67 11 ngày
17 10 ngày
18 10 ngày
23 10 ngày
97 10 ngày
03 9 ngày
43 9 ngày
49 9 ngày
62 9 ngày
99 9 ngày
35 8 ngày
96 8 ngày
00 7 ngày
22 7 ngày
25 7 ngày
32 7 ngày
44 7 ngày
70 7 ngày
37 6 ngày
47 6 ngày
87 6 ngày
51 5 ngày
56 5 ngày
71 5 ngày
77 5 ngày
98 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

04 16 lần
38 15 lần
79 15 lần
94 15 lần
81 14 lần
90 14 lần
92 13 lần
01 12 lần
16 12 lần
25 12 lần
26 12 lần
00 11 lần
02 11 lần
13 11 lần
18 11 lần
21 11 lần
46 11 lần
57 11 lần
65 11 lần
71 11 lần
76 11 lần
84 14 lần
95 14 lần
08 10 lần
30 10 lần
34 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 535 ngày
56 430 ngày
33 299 ngày
84 289 ngày
81 284 ngày
77 282 ngày
71 261 ngày
06 260 ngày
40 254 ngày
07 248 ngày
45 241 ngày
44 228 ngày
76 226 ngày
87 220 ngày
73 213 ngày
49 212 ngày
15 208 ngày
21 201 ngày
24 200 ngày
55 195 ngày
50 189 ngày
67 197 ngày
72 178 ngày
09 171 ngày
95 168 ngày
98 161 ngày
64 153 ngày
78 148 ngày
13 147 ngày
32 146 ngày
39 145 ngày
03 140 ngày
61 139 ngày
74 138 ngày
10 128 ngày