Dự đoán kết quả XSMB 30/10/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

10, 17, 18, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

10, 34, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL:  484

Hạ càng (1, 2, 3, 7)

Kết càng (1, 2)

Loto nhiều người chơi

05 9812 người chơi
16 9552 người chơi
27 9422 người chơi
38 9342 người chơi
50 9125 người chơi
83 8925 người chơi
49 8435 người chơi
72 8025 người chơi
61 7925 người chơi
94 7825 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

46 9625 người chơi
16 9524 người chơi
40 9352 người chơi
10 9025 người chơi
41 8925 người chơi
68 8725 người chơi
76 8525 người chơi
56 8352 người chơi
54 8252 người chơi
51 8071 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

74 19 ngày
93 19 ngày
73 18 ngày
14 12 ngày
21 12 ngày
29 12 ngày
33 12 ngày
52 11 ngày
66 11 ngày
20 10 ngày
67 10 ngày
17 9 ngày
18 9 ngày
23 9 ngày
97 9 ngày
03 8 ngày
43 8 ngày
49 8 ngày
62 8 ngày
99 8 ngày
35 7 ngày
78 7 ngày
96 7 ngày
00 6 ngày
22 6 ngày
25 6 ngày
32 6 ngày
44 6 ngày
70 6 ngày
26 5 ngày
37 5 ngày
47 5 ngày
87 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

04 16 lần
38 15 lần
94 15 lần
79 14 lần
92 14 lần
90 13 lần
02 12 lần
16 12 lần
25 12 lần
48 12 lần
71 12 lần
76 12 lần
00 11 lần
01 11 lần
13 11 lần
18 11 lần
21 11 lần
23 11 lần
26 11 lần
81 11 lần
84 11 lần
08 10 lần
12 10 lần
19 10 lần
30 10 lần
40 10 lần
57 10 lần
65 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 534 ngày
56 429 ngày
33 298 ngày
84 288 ngày
81 283 ngày
77 281 ngày
71 260 ngày
06 259 ngày
40 253 ngày
07 247 ngày
45 240 ngày
44 227 ngày
76 225 ngày
87 219 ngày
73 212 ngày
49 211 ngày
15 207 ngày
21 200 ngày
24 199 ngày
55 194 ngày
50 188 ngày
67 196 ngày
72 177 ngày
09 170 ngày
95 167 ngày
98 160 ngày
64 152 ngày
78 147 ngày
13 146 ngày
32 145 ngày
39 144 ngày
03 139 ngày
61 138 ngày
74 137 ngày
10 127 ngày