Dự đoán kết quả XSMB 3/10/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 393

Hạ càng (2,5, 7, 9)

Kết càng (2, 7)

Loto nhiều người chơi

05 9752 người chơi
16 9526 người chơi
27 9425 người chơi
49 9252 người chơi
50 9152 người chơi
16 9025 người chơi
83 8982 người chơi
38 8625 người chơi
72 8452 người chơi
94 8125 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

89 9752 người chơi
49 9652 người chơi
84 9425 người chơi
92 9350 người chơi
96 9025 người chơi
99 8725 người chơi
83 8525 người chơi
79 8252 người chơi
28 7925 người chơi
42 7822 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

55 21 ngày
14 13 ngày
27 12 ngày
70 12 ngày
06 10 ngày
09 10 ngày
25 10 ngày
26 9 ngày
32 9 ngày
41 9 ngày
87 9 ngày
03 8 ngày
66 8 ngày
77 7 ngày
15 6 ngày
22 6 ngày
24 6 ngày
35 6 ngày
51 6 ngày
74 6 ngày
13 5 ngày
17 5 ngày
20 5 ngày
44 5 ngày
46 5 ngày
50 5 ngày
52 5 ngày
64 5 ngày
73 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

93 19 lần
61 18 lần
21 16 lần
97 15 lần
86 15 lần
91 14 lần
11 13 lần
31 13 lần
68 13 lần
69 13 lần
33 12 lần
34 12 lần
40 12 lần
42 12 lần
49 12 lần
53 12 lần
01 11 lần
23 11 lần
52 11 lần
80 11 lần
37 10 lần
54 10 lần
78 10 lần
79 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 507 ngày
56 402 ngày
33 271 ngày
94 267 ngày
84 261 ngày
26 257 ngày
81 256 ngày
77 254 ngày
43 247 ngày
71 233 ngày
06 232 ngày
40 226 ngày
07 220 ngày
45 213 ngày
44 200 ngày
76 198 ngày
87 192 ngày
73 185 ngày
49 184 ngày
15 180 ngày
21 163 ngày
24 172 ngày
55 167 ngày
50 161 ngày
25 160 ngày
67 159 ngày
66 154 ngày
72 150 ngày
19 144 ngày
09 143 ngày
95 140 ngày
65 135 ngày
98 133 ngày
79 131 ngày
64 125 ngày