Dự đoán kết quả XSMB 28/10/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

10, 17, 18, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

10, 34, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL:  818

Hạ càng (1, 2, 3, 7)

Kết càng (1, 2)

Loto nhiều người chơi

05 9812 người chơi
16 9552 người chơi
27 9422 người chơi
38 9342 người chơi
49 9125 người chơi
50 8925 người chơi
83 8435 người chơi
72 8025 người chơi
94 7925 người chơi
61 7825 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

34 9625 người chơi
46 9524 người chơi
56 9352 người chơi
63 9025 người chơi
53 8925 người chơi
84 8725 người chơi
94 8525 người chơi
74 8352 người chơi
54 8252 người chơi
68 8071 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

74 14 ngày
93 14 ngày
73 14 ngày
89 13 ngày
14 11 ngày
21 8 ngày
29 7 ngày
33 7 ngày
52 7 ngày
66 7 ngày
20 7 ngày
67 7 ngày
88 6 ngày
10 6 ngày
17 6 ngày
18 6 ngày
23 6 ngày
76 5 ngày
97 5 ngày
03 5 ngày
43 5 ngày
49 5 ngày
58 5 ngày
62 5 ngày
99 5 ngày
15 5 ngày
16 5 ngày
35 5 ngày
60 5 ngày
78 5 ngày
96 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

04 14 lần
38 14 lần
94 14 lần
79 13 lần
92 13 lần
21 13 lần
23 13 lần
90 13 lần
00 13 lần
25 12 lần
71 12 lần
02 12 lần
08 12 lần
16 12 lần
18 12 lần
19 11 lần
26 11 lần
48 11 lần
57 11 lần
76 11 lần
81 10 lần
84 10 lần
01 10 lần
12 10 lần
49 10 lần
65 10 lần
68 10 lần
96 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 532 ngày
56 427 ngày
33 296 ngày
84 286 ngày
81 281 ngày
77 279 ngày
71 258 ngày
06 257 ngày
40 251 ngày
07 245 ngày
45 238 ngày
44 225 ngày
76 223 ngày
87 217 ngày
73 210 ngày
49 209 ngày
15 205 ngày
21 198 ngày
24 197 ngày
55 192 ngày
50 186 ngày
67 194 ngày
72 175 ngày
09 168 ngày
95 165 ngày
98 158 ngày
64 150 ngày
78 145 ngày
13 144 ngày
32 143 ngày
39 142 ngày
03 137 ngày
61 136 ngày
74 135 ngày
10 125 ngày