Dự đoán kết quả XSMB 28/02/2021 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

00, 10, 17, 24, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

00, 24, 36, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL:  808

Hạ càng (1,2,7,8)

Kết càng (2,7)

Loto nhiều người chơi

34 9725 người chơi
59 9552 người chơi
58 9425 người chơi
94 9325 người chơi
65 9251 người chơi
66 9025 người chơi
45 8925 người chơi
68 8725 người chơi
39 8625 người chơi
91 8525 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

61 9625 người chơi
56 9426 người chơi
51 9362 người chơi
86 9252 người chơi
81 9025 người chơi
96 8952 người chơi
46 8625 người chơi
19 8505 người chơi
41 8425 người chơi
58 8251 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

56 13 ngày
76 13 ngày
79 13 ngày
92 12 ngày
04 11 ngày
12 11 ngày
36 11 ngày
52 10 ngày
61 10 ngày
96 9 ngày
00 9 ngày
48 9 ngày
51 8 ngày
53 8 ngày
66 8 ngày
57 8 ngày
34 7 ngày
70 7 ngày
80 7 ngày
03 7 ngày
23 7 ngày
35 7 ngày
14 6 ngày
30 6 ngày
37 5 ngày
44 5 ngày
90 5 ngày
70 5 ngày
80 5 ngày
99 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

08 17 lần
32 17 lần
33 17 lần
64 15 lần
81 14 lần
07 13 lần
41 13 lần
82 13 lần
14 12 lần
20 12 lần
69 12 lần
75 12 lần
78 12 lần
09 11 lần
18 11 lần
68 11 lần
89 11 lần
06 10 lần
11 10 lần
16 10 lần
38 10 lần
43 10 lần
65 10 lần
71 10 lần
88 10 lần
90 10 lần
98 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 649 ngày
33 413 ngày
84 403 ngày
40 368 ngày
44 342 ngày
73 327 ngày
15 322 ngày
24 314 ngày
55 309 ngày
67 301 ngày
72 292 ngày
98 275 ngày
78 262 ngày
39 259 ngày
34 217 ngày
62 205 ngày
12 204 ngày
75 199 ngày
52 193 ngày
14 191 ngày
37 187 ngày
01 186 ngày
58 174 ngày
22 166 ngày
68 144 ngày
00 142 ngày
97 141 ngày
89 140 ngày
23 139 ngày
65 137 ngày