Dự đoán kết quả XSMB 27/10/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

10, 17, 18, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

10, 34, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL:  818

Hạ càng (1, 2, 3, 7)

Kết càng (1, 2)

Loto nhiều người chơi

47 9812 người chơi
45 9552 người chơi
14 9422 người chơi
48 9342 người chơi
49 9125 người chơi
19 8925 người chơi
58 8435 người chơi
78 8025 người chơi
27 7925 người chơi
57 7825 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

57 9625 người chơi
57 9524 người chơi
79 9352 người chơi
54 9025 người chơi
29 8925 người chơi
52 8725 người chơi
72 8525 người chơi
47 8352 người chơi
24 8252 người chơi
49 8071 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

74 14 ngày
86 14 ngày
93 14 ngày
73 13 ngày
89 11 ngày
50 8 ngày
14 7 ngày
21 7 ngày
29 7 ngày
33 7 ngày
45 7 ngày
69 7 ngày
12 6 ngày
13 6 ngày
42 6 ngày
52 6 ngày
56 6 ngày
66 5 ngày
75 5 ngày
07 5 ngày
19 5 ngày
20 5 ngày
34 5 ngày
46 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

04 14 lần
38 14 lần
94 14 lần
18 13 lần
21 13 lần
23 13 lần
79 13 lần
91 13 lần
92 13 lần
00 12 lần
02 12 lần
16 12 lần
25 12 lần
40 12 lần
76 12 lần
01 11 lần
15 11 lần
49 11 lần
71 11 lần
96 11 lần
08 10 lần
13 10 lần
26 10 lần
48 10 lần
65 10 lần
68 10 lần
84 10 lần
90 10 lần
97 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 529 ngày
56 424 ngày
33 293 ngày
84 283 ngày
81 278 ngày
77 276 ngày
71 255 ngày
06 254 ngày
40 248 ngày
07 242 ngày
45 235 ngày
44 220 ngày
76 220 ngày
87 214 ngày
73 207 ngày
49 206 ngày
15 202 ngày
21 195 ngày
24 194 ngày
55 189 ngày
50 183 ngày
67 191 ngày
72 172 ngày
09 165 ngày
95 162 ngày
98 155 ngày
64 147 ngày
78 142 ngày
13 141 ngày
32 140 ngày
39 139 ngày
03 134 ngày
61 133 ngày
74 132 ngày
05 131 ngày