Dự đoán kết quả XSMB 25/9/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 080

Hạ càng (0, 3, 4, 8)

Kết càng (0, 4)

Loto nhiều người chơi

27 9825 người chơi
05 9615 người chơi
72 9425 người chơi
16 9325 người chơi
49 9215 người chơi
50 9024 người chơi
83 8985 người chơi
94 8752 người chơi
38 8524 người chơi
61 8025 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

16 9862 người chơi
66 9725 người chơi
63 9521 người chơi
76 9052 người chơi
60 8952 người chơi
13 8625 người chơi
37 8524 người chơi
10 8025 người chơi
70 7852 người chơi
11 7652 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

77 21 ngày
72 18 ngày
07 14 ngày
16 14 ngày
75 14 ngày
55 13 ngày
71 12 ngày
15 11 ngày
44 11 ngày
65 11 ngày
59 8 ngày
83 8 ngày
28 7 ngày
34 7 ngày
60 7 ngày
85 7 ngày
12 6 ngày
23 6 ngày
40 6 ngày
62 6 ngày
04 5 ngày
08 5 ngày
14 5 ngày
24 5 ngày
53 5 ngày
68 5 ngày
73 5 ngày
78 5 ngày
89 5 ngày
94 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

93 18 lần
61 17 lần
82 14 lần
86 14 lần
97 14 lần
69 13 lần
88 13 lần
91 13 lần
21 12 lần
33 12 lần
48 12 lần
52 12 lần
53 12 lần
54 12 lần
11 11 lần
31 11 lần
42 11 lần
57 11 lần
67 11 lần
74 11 lần
80 11 lần
83 11 lần
92 11 lần
00 10 lần
35 10 lần
64 10 lần
84 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 499 ngày
56 394 ngày
33 263 ngày
94 259 ngày
84 253 ngày
26 249 ngày
81 248 ngày
77 246 ngày
43 239 ngày
71 225 ngày
06 224 ngày
40 218 ngày
07 212 ngày
45 205 ngày
44 192 ngày
76 190 ngày
87 184 ngày
68 179 ngày
73 177 ngày
49 176 ngày
18 173 ngày
15 172 ngày
21 165 ngày
24 164 ngày
55 159 ngày
50 153 ngày
25 152 ngày
67 151 ngày
66 146 ngày
72 142 ngày
19 136 ngày
09 135 ngày
95 132 ngày
46 131 ngày
65 127 ngày