Dự đoán kết quả XSMB 24/9/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 717

Hạ càng (0, 3, 4, 8)

Kết càng (0, 4)

Loto nhiều người chơi

05 9825 người chơi
16 9615 người chơi
83 9425 người chơi
27 9325 người chơi
94 9215 người chơi
49 9024 người chơi
72 8985 người chơi
50 8752 người chơi
61 8524 người chơi
38 8025 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

37 9862 người chơi
72 9725 người chơi
32 9521 người chơi
97 9052 người chơi
17 8952 người chơi
47 8625 người chơi
93 8524 người chơi
31 8025 người chơi
43 7852 người chơi
29 7652 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

77 20 ngày
66 17 ngày
72 17 ngày
07 13 ngày
16 13 ngày
75 13 ngày
55 12 ngày
71 11 ngày
15 10 ngày
44 10 ngày
50 10 ngày
65 10 ngày
59 7 ngày
83 7 ngày
28 6 ngày
34 6 ngày
48 6 ngày
56 6 ngày
60 6 ngày
85 6 ngày
03 5 ngày
12 5 ngày
23 5 ngày
30 5 ngày
40 5 ngày
62 6 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

61 18 lần
93 17 lần
88 14 lần
97 14 lần
52 14 lần
82 13 lần
86 13 lần
21 13 lần
31 12 lần
33 12 lần
53 11 lần
54 11 lần
83 11 lần
06 11 lần
11 11 lần
48 11 lần
57 10 lần
69 10 lần
74 10 lần
80 10 lần
91 10 lần
00 10 lần
12 10 lần
19 10 lần
35 10 lần
42 10 lần
64 10 lần
84 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 498 ngày
56 393 ngày
33 262 ngày
94 258 ngày
84 252 ngày
26 248 ngày
81 247 ngày
77 245 ngày
43 238 ngày
71 224 ngày
06 223 ngày
40 217 ngày
07 211 ngày
45 204 ngày
44 191 ngày
76 189 ngày
87 183 ngày
68 178 ngày
73 176 ngày
49 175 ngày
18 172 ngày
15 171 ngày
21 164 ngày
24 163 ngày
55 158 ngày
50 152 ngày
25 151 ngày
67 150 ngày
66 145 ngày
72 141 ngày
19 135 ngày
09 134 ngày
95 131 ngày
46 130 ngày