Dự đoán kết quả XSMB 24/8/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 010

Hạ càng (1,3,7,9)

Kết càng (3,7)

Loto nhiều người chơi

01 9782 người chơi
19 9522 người chơi
41 9452 người chơi
18 9125 người chơi
07 8952 người chơi
11 8425 người chơi
50 7852 người chơi
78 7452 người chơi
49 7225 người chơi
09 7055 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

21 9752 người chơi
27 9562 người chơi
10 9456 người chơi
71 9125 người chơi
07 8752 người chơi
11 8462 người chơi
02 7925 người chơi
18 7155 người chơi
82 7025 người chơi
78 6951 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

78 25 ngày
81 16 ngày
82 16 ngày
19 16 ngày
46 15 ngày
30 13 ngày
59 12 ngày
31 12 ngày
68 11 ngày
86 9 ngày
65 9 ngày
83 9 ngày
00 9 ngày
12 9 ngày
27 8 ngày
17 8 ngày
25 8 ngày
32 6 ngày
43 6 ngày
44 6 ngày
71 6 ngày
03 5 ngày
04 5 ngày
42 5 ngày
45 5 ngày
47 5 ngày
49 5 ngày
84 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

14 15 lần
48 15 lần
52 14 lần
01 13 lần
11 13 lần
55 13 lần
70 13 lần
06 13 lần
07 12 lần
09 12 lần
17 12 lần
23 12 lần
28 12 lần
29 12 lần
38 12 lần
59 12 lần
79 11 lần
88 11 lần
95 11 lần
22 11 lần
39 11 lần
45 11 lần
75 11 lần
96 10 lần
04 10 lần
12 10 lần
13 10 lần
35 10 lần
36 10 lần
41 10 lần
47 10 lần
65 10 lần
71 10 lần
91 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 467 ngày
56 362 ngày
93 341 ngày
53 379 ngày
33 231 ngày
85 230 ngày
94 227 ngày
84 221 ngày
26 217 ngày
81 216 ngày
77 217 ngày
43 207 ngày
71 193 ngày
06 192 ngày
40 186 ngày
07 180 ngày
45 173 ngày
04 163 ngày
44 160 ngày
76 158 ngày
05 154 ngày
87 152 ngày
68 147 ngày
73 145 ngày
49 144 ngày
18 141 ngày
15 140 ngày
21 133 ngày
24 132 ngày
55 127 ngày
59 126 ngày