Dự đoán kết quả XSMB 21/9/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 787

Hạ càng (0, 1, 3, 4)

Kết càng (3, 4)

Loto nhiều người chơi

05 9852 người chơi
16 9741 người chơi
50 9526 người chơi
61 9425 người chơi
72 9252 người chơi
27 9025 người chơi
83 8625 người chơi
49 8521 người chơi
94 8015 người chơi
38 7852 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

57 9742 người chơi
65 9526 người chơi
05 9025 người chơi
76 8912 người chơi
71 8715 người chơi
13 8625 người chơi
26 8125 người chơi
27 7982 người chơi
20 7825 người chơi
77 7514 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

47 20 ngày
26 18 ngày
46 18 ngày
77 17 ngày
66 14 ngày
72 14 ngày
58 12 ngày
10 11 ngày
02 10 ngày
07 10 ngày
16 10 ngày
75 10 ngày
25 9 ngày
55 9 ngày
91 9 ngày
71 8 ngày
15 7 ngày
44 7 ngày
50 7 ngày
65 7 ngày
84 7 ngày
17 6 ngày
18 5 ngày
39 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

61 17 lần
88 16 lần
93 16 lần
52 15 lần
33 13 lần
48 13 lần
82 13 lần
97 13 lần
53 12 lần
57 12 lần
83 12 lần
19 11 lần
21 11 lần
31 11 lần
35 11 lần
40 11 lần
54 11 lần
80 11 lần
00 10 lần
01 10 lần
06 10 lần
12 10 lần
14 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
69 10 lần
70 10 lần
85 10 lần
91 10 lần
92 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 495 ngày
56 390 ngày
33 259 ngày
94 255 ngày
84 249 ngày
26 245 ngày
81 244 ngày
77 242 ngày
43 235 ngày
71 221 ngày
06 220 ngày
40 214 ngày
07 208 ngày
45 201 ngày
44 188 ngày
76 186 ngày
87 180 ngày
68 175 ngày
73 173 ngày
49 172 ngày
18 169 ngày
15 168 ngày
21 161 ngày
24 160 ngày
55 155 ngày
50 149 ngày
25 148 ngày
67 147 ngày
66 142 ngày
72 138 ngày
19 132 ngày
09 131 ngày
95 128 ngày
46 127 ngày