Dự đoán kết quả XSMB 20/9/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 232

Hạ càng (2, 5, 6, 9)

Kết càng (2, 6)

Loto nhiều người chơi

05 9852 người chơi
16 9741 người chơi
27 9526 người chơi
50 9425 người chơi
72 9252 người chơi
49 9025 người chơi
83 8625 người chơi
94 8521 người chơi
38 8015 người chơi
61 7852 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

45 9742 người chơi
64 9526 người chơi
24 9025 người chơi
34 8912 người chơi
47 8715 người chơi
56 8625 người chơi
25 8125 người chơi
35 7982 người chơi
57 7825 người chơi
92 7514 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

47 19 ngày
26 17 ngày
46 17 ngày
77 16 ngày
66 13 ngày
72 13 ngày
49 11 ngày
58 11 ngày
00 10 ngày
10 10 ngày
02 9 ngày
07 9 ngày
16 9 ngày
75 9 ngày
25 8 ngày
55 8 ngày
91 8 ngày
05 7 ngày
57 7 ngày
71 7 ngày
15 6 ngày
44 6 ngày
50 6 ngày
65 6 ngày
84 6 ngày
17 5 ngày
27 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

88 17 lần
61 16 lần
48 15 lần
93 15 lần
52 14 lần
33 13 lần
53 13 lần
82 12 lần
83 12 lần
19 11 lần
40 11 lần
54 11 lần
80 11 lần
01 10 lần
12 10 lần
14 10 lần
21 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
31 10 lần
34 10 lần
35 10 lần
41 10 lần
57 10 lần
64 10 lần
69 10 lần
85 10 lần
91 10 lần
92 10 lần
97 10 lần
99 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 494 ngày
56 389 ngày
33 258 ngày
94 254 ngày
84 248 ngày
26 244 ngày
81 243 ngày
77 241 ngày
43 234 ngày
71 220 ngày
06 219 ngày
40 213 ngày
07 207 ngày
45 200 ngày
44 187 ngày
76 185 ngày
87 179 ngày
68 174 ngày
73 172 ngày
49 171 ngày
18 168 ngày
15 167 ngày
21 160 ngày
24 159 ngày
55 154 ngày
50 148 ngày
25 147 ngày
67 146 ngày
66 141 ngày
72 137 ngày
19 131 ngày
09 130 ngày
95 127 ngày
46 126 ngày