Dự đoán kết quả XSMB 19/9/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 181

Hạ càng (2, 5, 6, 9)

Kết càng (2, 6)

Loto nhiều người chơi

27 9852 người chơi
72 9741 người chơi
05 9526 người chơi
83 9425 người chơi
16 9252 người chơi
50 9025 người chơi
38 8625 người chơi
49 8521 người chơi
94 8015 người chơi
61 7852 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

02 9742 người chơi
90 9526 người chơi
29 9025 người chơi
72 8912 người chơi
10 8715 người chơi
00 8625 người chơi
70 8125 người chơi
08 7982 người chơi
30 7825 người chơi
93 7514 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

47 18 ngày
26 16 ngày
46 16 ngày
77 15 ngày
66 12 ngày
72 12 ngày
22 10 ngày
49 10 ngày
58 10 ngày
00 9 ngày
10 9 ngày
02 8 ngày
07 8 ngày
16 8 ngày
75 8 ngày
13 7 ngày
25 7 ngày
55 7 ngày
91 7 ngày
05 6 ngày
57 6 ngày
71 6 ngày
04 5 ngày
15 5 ngày
24 5 ngày
44 5 ngày
50 5 ngày
65 5 ngày
84 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

88 17 lần
48 16 lần
61 16 lần
52 14 lần
93 14 lần
33 13 lần
80 12 lần
83 12 lần
11 11 lần
19 11 lần
21 11 lần
23 11 lần
40 11 lần
53 11 lần
54 11 lần
57 11 lần
69 11 lần
82 11 lần
97 11 lần
01 10 lần
06 10 lần
12 10 lần
24 10 lần
34 10 lần
35 10 lần
41 10 lần
55 10 lần
64 10 lần
70 10 lần
85 10 lần
90 10 lần
91 10 lần
99 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 493 ngày
56 388 ngày
33 257 ngày
94 253 ngày
84 247 ngày
26 243 ngày
81 242 ngày
77 240 ngày
43 233 ngày
71 219 ngày
06 218 ngày
40 212 ngày
07 206 ngày
45 199 ngày
04 189 ngày
44 186 ngày
76 184 ngày
87 178 ngày
68 173 ngày
73 171 ngày
49 170 ngày
18 167 ngày
15 166 ngày
21 159 ngày
24 158 ngày
55 153 ngày
50 147 ngày
25 146 ngày
67 145 ngày
66 140 ngày
72 136 ngày
19 130 ngày
09 129 ngày
09 126 ngày
09 125 ngày