Dự đoán kết quả XSMB 18/9/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 292

Hạ càng (1, 3, 4, 7)

Kết càng (1, 4)

Loto nhiều người chơi

05 9852 người chơi
50 9741 người chơi
27 9526 người chơi
16 9425 người chơi
49 9252 người chơi
72 9025 người chơi
94 8625 người chơi
83 8521 người chơi
38 8015 người chơi
61 7852 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

73 9742 người chơi
36 9526 người chơi
43 9025 người chơi
67 8912 người chơi
47 8715 người chơi
53 8625 người chơi
33 8125 người chơi
64 7982 người chơi
39 7825 người chơi
32 7514 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

47 17 ngày
45 16 ngày
29 15 ngày
46 15 ngày
77 14 ngày
66 11 ngày
72 11 ngày
22 9 ngày
49 9 ngày
58 9 ngày
98 9 ngày
00 8 ngày
10 8 ngày
36 8 ngày
90 8 ngày
02 7 ngày
07 7 ngày
16 7 ngày
75 7 ngày
13 6 ngày
25 6 ngày
55 6 ngày
68 6 ngày
91 6 ngày
03 5 ngày
05 5 ngày
57 5 ngày
71 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

48 17 lần
61 17 lần
88 16 lần
52 15 lần
93 14 lần
11 12 lần
33 12 lần
83 12 lần
01 11 lần
19 11 lần
21 11 lần
54 11 lần
57 11 lần
69 11 lần
70 11 lần
80 11 lần
82 11 lần
91 11 lần
05 10 lần
06 10 lần
09 10 lần
16 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
34 10 lần
35 10 lần
40 10 lần
53 10 lần
55 10 lần
64 10 lần
85 10 lần
92 10 lần
95 10 lần
97 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 492 ngày
56 387 ngày
33 256 ngày
94 252 ngày
84 246 ngày
26 242 ngày
81 241 ngày
77 239 ngày
43 232 ngày
71 218 ngày
06 217 ngày
40 211 ngày
07 205 ngày
45 198 ngày
04 188 ngày
44 185 ngày
76 183 ngày
87 177 ngày
68 172 ngày
73 170 ngày
49 169 ngày
18 166 ngày
15 165 ngày
21 158 ngày
24 157 ngày
55 152 ngày
50 146 ngày
25 145 ngày
67 144 ngày
66 139 ngày
72 135 ngày
19 129 ngày
09 128 ngày
09 125 ngày