Dự đoán kết quả XSMB 17/9/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 020

Hạ càng (1, 3, 4, 7)

Kết càng (1, 4)

Loto nhiều người chơi

43 9852 người chơi
49 9741 người chơi
14 9526 người chơi
03 9425 người chơi
31 9252 người chơi
48 9025 người chơi
89 8625 người chơi
19 8521 người chơi
37 8015 người chơi
93 7852 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

29 9742 người chơi
79 9526 người chơi
72 9025 người chơi
42 8912 người chơi
99 8715 người chơi
94 8625 người chơi
74 8125 người chơi
89 7982 người chơi
39 7825 người chơi
28 7514 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

76 24 ngày
47 16 ngày
45 15 ngày
26 14 ngày
46 14 ngày
77 13 ngày
60 10 ngày
66 10 ngày
72 9 ngày
96 10 ngày
22 10 ngày
49 10 ngày
58 8 ngày
98 8 ngày
00 6 ngày
10 6 ngày
36 6 ngày
90 6 ngày
02 6 ngày
07 6 ngày
16 6 ngày
42 5 ngày
70 5 ngày
75 5 ngày
13 5 ngày
25 5 ngày
28 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

52 17 lần
61 17 lần
48 16 lần
88 16 lần
93 15 lần
11 13 lần
33 12 lần
57 12 lần
83 12 lần
01 11 lần
19 11 lần
21 11 lần
40 11 lần
54 10 lần
55 10 lần
80 10 lần
82 10 lần
91 10 lần
05 10 lần
06 10 lần
16 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
35 10 lần
39 10 lần
64 10 lần
69 10 lần
84 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 491 ngày
56 386 ngày
33 255 ngày
94 251 ngày
84 245 ngày
26 241 ngày
81 240 ngày
77 238 ngày
43 231 ngày
71 217 ngày
06 216 ngày
40 210 ngày
07 204 ngày
45 197 ngày
04 187 ngày
44 184 ngày
76 182 ngày
87 176 ngày
68 171 ngày
73 169 ngày
49 168 ngày
18 165 ngày
15 164 ngày
21 157 ngày
24 156 ngày
55 151 ngày
50 145 ngày
25 144 ngày
67 143 ngày
66 138 ngày
72 134 ngày
19 128 ngày
09 127 ngày