Dự đoán kết quả XSMB 16/9/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL:  141

Hạ càng (0, 2, 5, 8)

Kết càng (2, 8)

Loto nhiều người chơi

25 9752 người chơi
57 9582 người chơi
35 9425 người chơi
23 9325 người chơi
15 9125 người chơi
36 8825 người chơi
59 7253 người chơi
03 7125 người chơi
13 7025 người chơi
22 6982 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

55 9952 người chơi
59 9852 người chơi
35 9752 người chơi
45 9521 người chơi
56 8952 người chơi
57 8452 người chơi
25 8352 người chơi
51 7925 người chơi
05 7715 người chơi
39 7254 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

76 23 ngày
47 15 ngày
45 14 ngày
26 13 ngày
46 12 ngày
77 12 ngày
86 11 ngày
74 10 ngày
60 9 ngày
66 9 ngày
72 8 ngày
96 8 ngày
12 8 ngày
22 8 ngày
49 6 ngày
58 6 ngày
83 6 ngày
98 6 ngày
00 6 ngày
10 6 ngày
36 6 ngày
90 5 ngày
02 5 ngày
07 5 ngày
16 5 ngày
20 5 ngày
42 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

48 18 lần
52 18 lần
88 17 lần
61 16 lần
93 15 lần
57 12 lần
01 11 lần
14 11 lần
55 11 lần
80 11 lần
83 11 lần
91 11 lần
95 11 lần
00 10 lần
04 10 lần
05 10 lần
11 10 lần
16 10 lần
19 10 lần
21 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
33 10 lần
34 10 lần
64 10 lần
70 10 lần
84 10 lần
84 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 490 ngày
56 385 ngày
33 254 ngày
94 250 ngày
84 244 ngày
26 240 ngày
81 239 ngày
77 237 ngày
43 230 ngày
71 216 ngày
06 215 ngày
40 209 ngày
07 203 ngày
45 196 ngày
04 186 ngày
44 183 ngày
76 181 ngày
87 175 ngày
68 170 ngày
73 168 ngày
49 167 ngày
18 164 ngày
15 163 ngày
21 156 ngày
24 155 ngày
55 150 ngày
50 144 ngày
25 143 ngày
67 142 ngày
66 137 ngày
72 133 ngày
19 127 ngày
09 126 ngày