Dự đoán kết quả XSMB 12/8/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 696

Hạ càng (0,3,5,9)

Kết càng (3,9)

Loto nhiều người chơi

05 9812 người chơi
16 9624 người chơi
49 9425 người chơi
27 8925 người chơi
50 8775 người chơi
72 8661 người chơi
94 7952 người chơi
83 7725 người chơi
38 7523 người chơi
61 7125 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

02 9752 người chơi
30 9621 người chơi
32 9523 người chơi
09 8952 người chơi
50 8452 người chơi
29 8125 người chơi
52 7955 người chơi
40 7625 người chơi
00 7412 người chơi
60 7125 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

94 18 ngày
78 13 ngày
98 13 ngày
33 11 ngày
69 10 ngày
11 9 ngày
93 9 ngày
10 8 ngày
15 8 ngày
32 8 ngày
49 8 ngày
54 8 ngày
64 8 ngày
56 7 ngày
57 7 ngày
00 6 ngày
34 6 ngày
61 6 ngày
09 5 ngày
18 5 ngày
27 5 ngày
29 5 ngày
51 5 ngày
60 5 ngày
66 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

01 15 lần
59 15 lần
08 13 lần
23 13 lần
35 13 lần
39 13 lần
17 12 lần
38 12 lần
90 12 lần
07 11 lần
19 11 lần
28 11 lần
41 11 lần
43 11 lần
44 11 lần
50 11 lần
55 11 lần
70 11 lần
71 11 lần
79 11 lần
92 11 lần
96 11 lần
00 10 lần
06 10 lần
12 10 lần
83 10 lần
87 10 lần
91 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 455 ngày
56 350 ngày
93 329 ngày
37 268 ngày
53 267 ngày
57 232 ngày
33 219 ngày
85 218 ngày
94 215 ngày
84 209 ngày
48 208 ngày
26 205 ngày
81 204 ngày
77 202 ngày
43 195 ngày
71 181 ngày
06 180 ngày
40 174 ngày
07 168 ngày
45 161 ngày
04 151 ngày
44 148 ngày
76 146 ngày
05 142 ngày
87 140 ngày
68 135 ngày
73 133 ngày
49 132 ngày
18 129 ngày
15 128 ngày
01 127 ngày