Dự đoán kết quả XSMB 12/12/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

00, 10, 17, 24, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

10, 24, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 88

STL: 565

Hạ càng (1, 3, 5, 9)

Kết càng (3, 9)

Loto nhiều người chơi

80 9825 người chơi
15 9512 người chơi
31 9425 người chơi
93 9352 người chơi
90 9025 người chơi
83 8825 người chơi
50 8452 người chơi
85 8325 người chơi
01 8255 người chơi
41 8025 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

59 9725 người chơi
90 9582 người chơi
45 9025 người chơi
35 8925 người chơi
50 8725 người chơi
49 8526 người chơi
40 8025 người chơi
30 7982 người chơi
93 7825 người chơi
43 7525 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

94 23 ngày
66 12 ngày
44 11 ngày
77 11 ngày
22 10 ngày
72 10 ngày
88 10 ngày
45 9 ngày
81 8 ngày
62 8 ngày
14 8 ngày
23 8 ngày
33 7 ngày
65 7 ngày
52 6 ngày
64 6 ngày
08 6 ngày
11 6 ngày
15 5 ngày
35 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

96 17 lần
42 14 lần
49 13 lần
92 13 lần
05 13 lần
30 13 lần
64 13 lần
85 12 lần
12 12 lần
20 12 lần
86 12 lần
06 12 lần
08 12 lần
18 11 lần
19 11 lần
47 11 lần
54 11 lần
55 11 lần
56 11 lần
58 11 lần
67 11 lần
71 10 lần
04 10 lần
13 10 lần
40 10 lần
48 10 lần
57 10 lần
68 10 lần
73 10 lần
59 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 575 ngày
33 339 ngày
84 329 ngày
81 324 ngày
77 322 ngày
40 294 ngày
45 281 ngày
44 268 ngày
76 266 ngày
73 253 ngày
15 248 ngày
24 240 ngày
55 235 ngày
50 229 ngày
67 227 ngày
72 218 ngày
09 211 ngày
95 208 ngày
98 201 ngày
78 188 ngày
13 187 ngày
32 186 ngày
39 185 ngày
03 180 ngày
51 164 ngày
27 159 ngày
60 155 ngày
91 153 ngày
02 147 ngày
34 143 ngày
88 141 ngày
92 139 ngày
62 131 ngày
12 130 ngày