Dự đoán kết quả XSMB 11/11/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

10, 17, 18, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

10, 34, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 626

Hạ càng (1, 2, 4,5 )

Kết càng (1, 4)

Loto nhiều người chơi

10 9852 người chơi
72 9525 người chơi
26 9425 người chơi
85 9152 người chơi
18 9025 người chơi
05 8925 người chơi
47 8425 người chơi
00 8321 người chơi
19 8025 người chơi
88 7825 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi

48 8928 người chơi
85 8544 người chơi
28 8025 người chơi
42 7989 người chơi
54 7298 người chơi
68 6899 người chơi
88 5948 người chơi
18 3597 người chơi
41 2659 người chơi
25 2358 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

23 20 ngày
22 17 ngày
19 13 ngày
20 10 ngày
55 10 ngày
75 10 ngày
06 9 ngày
52 9 ngày
02 7 ngày
13 7 ngày
49 7 ngày
54 7 ngày
79 7 ngày
90 7 ngày
00 6 ngày
42 6 ngày
76 6 ngày
92 6 ngày
18 5 ngày
35 5 ngày
36 5 ngày
53 5 ngày
74 5 ngày
81 5 ngày
97 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

04 16 lần
16 14 lần
26 14 lần
38 14 lần
48 14 lần
81 14 lần
95 13 lần
08 12 lần
79 12 lần
00 11 lần
12 11 lần
34 11 lần
35 11 lần
60 11 lần
61 11 lần
70 11 lần
72 11 lần
01 10 lần
09 10 lần
11 10 lần
13 10 lần
18 10 lần
27 10 lần
40 10 lần
46 10 lần
51 10 lần
57 10 lần
63 10 lần
84 10 lần
92 10 lần
94 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 545 ngày
33 309 ngày
84 299 ngày
81 294 ngày
77 292 ngày
06 270 ngày
40 264 ngày
45 251 ngày
44 238 ngày
76 236 ngày
87 230 ngày
73 223 ngày
49 222 ngày
15 218 ngày
24 210 ngày
55 205 ngày
50 199 ngày
67 197 ngày
72 188 ngày
09 181 ngày
95 178 ngày
98 171 ngày
64 163 ngày
78 158 ngày
13 157 ngày
32 156 ngày
39 155 ngày
03 150 ngày
74 148 ngày
51 134 ngày
27 129 ngày
60 125 ngày