Dự đoán kết quả XSMB 1/10/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

17, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55,  56, 58, 63, 71, 89, 99

Dàn 9 số

17, 33, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 646

Hạ càng (1,3, 4, 8)

Kết càng (3, 8)

Loto nhiều người chơi

16 9752 người chơi
27 9526 người chơi
38 9425 người chơi
05 9252 người chơi
72 9152 người chơi
61 9025 người chơi
83 8982 người chơi
49 8625 người chơi
50 8452 người chơi
94 8125 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

45 9752 người chơi
14 9652 người chơi
44 9425 người chơi
49 9350 người chơi
43 9025 người chơi
59 8725 người chơi
46 8525 người chơi
51 8252 người chơi
55 7925 người chơi
53 7822 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

55 19 ngày
62 12 ngày
14 11 ngày
27 10 ngày
70 10 ngày
06 8 ngày
09 8 ngày
25 8 ngày
26 7 ngày
32 7 ngày
41 7 ngày
63 7 ngày
87 7 ngày
03 6 ngày
61 6 ngày
66 6 ngày
67 6 ngày
01 5 ngày
07 5 ngày
18 5 ngày
37 5 ngày
65 5 ngày
77 5 ngày
95 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

93 20 lần
61 17 lần
97 15 lần
11 14 lần
21 14 lần
91 14 lần
33 13 lần
40 13 lần
31 12 lần
42 12 lần
52 12 lần
53 12 lần
68 12 lần
69 12 lần
86 12 lần
49 11 lần
78 11 lần
82 11 lần
34 10 lần
74 10 lần
80 10 lần
88 10 lần
92 10 lần
94 10 lần

Tống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 505 ngày
56 400 ngày
33 269 ngày
94 265 ngày
84 259 ngày
26 255 ngày
81 254 ngày
77 252 ngày
43 245 ngày
71 231 ngày
06 230 ngày
40 224 ngày
07 218 ngày
45 211 ngày
44 198 ngày
76 196 ngày
87 190 ngày
68 185 ngày
73 183 ngày
49 182 ngày
15 178 ngày
21 161 ngày
24 170 ngày
55 165 ngày
50 159 ngày
25 158 ngày
67 157 ngày
66 152 ngày
72 148 ngày
19 142 ngày
09 141 ngày
95 138 ngày
65 133 ngày
98 131 ngày
79 129 ngày