Dự đoán kết quả XSMB 04/11/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

10, 17, 18, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

10, 34, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 787

Hạ càng (1, 2, 5, 9)

Kết càng (2, 9)

Loto nhiều người chơi

27 9725 người chơi
16 9652 người chơi
49 9425 người chơi
50 9025 người chơi
72 8725 người chơi
83 8522 người chơi
05 8025 người chơi
38 7925 người chơi
94 7625 người chơi
61 7250 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

10 8928 người chơi
30 8544 người chơi
71 8025 người chơi
50 7989 người chơi
14 7298 người chơi
31 6899 người chơi
37 5948 người chơi
53 3597 người chơi
75 2659 người chơi
80 2358 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

14 21 ngày
29 20 ngày
67 14 ngày
17 14 ngày
23 12 ngày
03 11 ngày
43 11 ngày
96 11 ngày
22 10 ngày
25 10 ngày
44 10 ngày
47 10 ngày
51 9 ngày
71 9 ngày
98 9 ngày
50 9 ngày
86 9 ngày
05 8 ngày
19 8 ngày
91 7 ngày
11 7 ngày
64 7 ngày
36 7 ngày
39 7 ngày
85 7 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

04 16 lần
38 15 lần
79 15 lần
81 15 lần
26 14 lần
48 14 lần
92 13 lần
94 12 lần
13 12 lần
76 12 lần
84 12 lần
00 11 lần
01 11 lần
09 11 lần
15 11 lần
16 11 lần
25 11 lần
35 11 lần
57 11 lần
90 11 lần
02 11 lần
08 14 lần
12 14 lần
34 14 lần
40 14 lần
42 11 lần
46 14 lần
61 14 lần
65 14 lần
71 14 lần
95 11 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 538 ngày
56 433 ngày
33 302 ngày
84 292 ngày
81 287 ngày
77 285 ngày
71 264 ngày
06 263 ngày
40 257 ngày
45 244 ngày
44 231 ngày
76 227 ngày
87 223 ngày
73 216 ngày
49 215 ngày
15 211 ngày
21 204 ngày
24 203 ngày
55 198 ngày
50 192 ngày
67 190 ngày
72 181 ngày
09 174 ngày
95 171 ngày
98 164 ngày
64 156 ngày
78 151 ngày
13 150 ngày
32 149 ngày
39 148 ngày
03 143 ngày
61 142 ngày
74 141 ngày
51 127 ngày