Dự đoán kết quả XSMB 01/11/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.

Dàn 65 số

00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 98, 99

Dàn 38 số

00, 01, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 33, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 81, 85, 86, 88, 89, 91, 98, 99

Dàn 19 số

10, 17, 18, 34, 36, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 66, 69, 71, 72, 86, 88, 89, 99

Dàn 9 số

10, 34, 48, 49, 52, 53, 56, 71, 99

STL: 252

Hạ càng (0, 2, 6, 7,)

Kết càng (0, 2)

Loto nhiều người chơi

39 9725 người chơi
60 9652 người chơi
26 9425 người chơi
96 9025 người chơi
28 8725 người chơi
13 8522 người chơi
02 8025 người chơi
89 7925 người chơi
91 7625 người chơi
63 7250 người chơi

Đặc biệt nhiều người chơi 

69 8928 người chơi
62 8544 người chơi
61 8025 người chơi
68 7989 người chơi
66 7298 người chơi
06 6899 người chơi
29 5948 người chơi
90 3597 người chơi
89 2659 người chơi
28 2358 người chơi

Lotto lâu chưa ra (lotto gan)

93 21 ngày
73 20 ngày
14 14 ngày
29 14 ngày
67 12 ngày
17 11 ngày
18 11 ngày
23 11 ngày
97 10 ngày
03 10 ngày
43 10 ngày
99 10 ngày
96 9 ngày
00 9 ngày
22 9 ngày
25 9 ngày
44 9 ngày
70 8 ngày
37 8 ngày
47 7 ngày
51 7 ngày
56 7 ngày
71 7 ngày
77 7 ngày
98 7 ngày
24 6 ngày
50 6 ngày
72 6 ngày
86 5 ngày
56 5 ngày
71 5 ngày
77 5 ngày
98 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua

04 16 lần
38 15 lần
79 15 lần
94 15 lần
81 14 lần
90 14 lần
13 13 lần
25 12 lần
26 12 lần
48 12 lần
92 12 lần
00 11 lần
01 11 lần
16 11 lần
21 11 lần
57 11 lần
71 11 lần
76 11 lần
84 11 lần
02 11 lần
08 11 lần
15 14 lần
30 14 lần
35 10 lần
65 10 lần
95 10 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

99 536 ngày
56 431 ngày
33 300 ngày
84 290 ngày
81 285 ngày
77 283 ngày
71 262 ngày
06 261 ngày
40 255 ngày
07 249 ngày
45 242 ngày
44 229 ngày
76 227 ngày
87 221 ngày
73 214 ngày
49 213 ngày
15 209 ngày
21 202 ngày
24 201 ngày
55 196 ngày
50 190 ngày
67 198 ngày
72 179 ngày
09 172 ngày
95 167 ngày
98 162 ngày
64 154 ngày
78 149 ngày
13 148 ngày
32 147 ngày
39 146 ngày
03 141 ngày
61 140 ngày
74 139 ngày
10 129 ngày